Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Mariki Swat świadczy usługi prawne podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w następujących dziedzinach: prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo transportowe, prawo cywilne, prawo administracyjne i podatkowe.

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię na rzecz podmiotów gospodarczych należy wskazać w szczególności: stałą obsługę prawną obejmującą kompleksową bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego i przedsiębiorców, sporządzanie i opiniowanie wzorów umów i regulaminów, sporządzanie opinii prawnych, reprezentację na etapie przedsądowym, reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami publicznymi.

Czynności podejmowane przez Kancelarię na rzecz osób fizycznych obejmują w szczególności: sporządzanie pism procesowych, reprezentację na etapie przedsądowym, reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej i organami ścigania.